طراحی و تولید انواع تجهیزات خلاء(محفظه خلاء، انواع فشارسنج،)

طراحی و تولید قطعات خلاء(انواع شیر خلاء، اتصالات الکتریکی، اتصالات مکانیکی،...)