انجام مشاوره، طراحی چیدمان و ساخت قطعات آزمایشگاهی در طرح‌های پژوهشی دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌ها در مقاطع کارشناسی ارشد، دکتری و پسا دکتری از خدمات این شرکت بشمار می­رود.