اگر در نصب و راه‌اندازی سیستم‌های لیزری، اسپکتروسکوپی، ادوات اپتیکی، پلاسما و خلاء خود دچار مشکل هستید و یا امکان بهینه سازی و استفاده‌ی مطلوب از آن را ندارید کارشناسان این شرکت خدمات نصب و راه‌اندازی را به شما ارائه می‌دهد.