این شرکت با توجه به سابقه و فعالیت­های پژوهشی و صنعتی انجام شده در فناوری­های گوناگون لیزری، اپتیکی، اسپکتروسکوپی، پلاسما و فناوری خلاء، آماده طراحی و ساخت تجهیزات و ادوات موردنیاز مشتریان می­باشد.